V občini Brežice je Klub zdravljenih alkoholikov Brežice edino društvo, ki združuje skupino zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev. Tovrstna opora je za zdravljene alkoholike in njihove svojce ključnega pomena, da uspejo ohraniti abstinenco in s tem zdravje, mnogi pa golo življenje, še posebno ker mnogi v domačem ali/in delovnem okolju ne doživljajo podpore za abstinenco, ampak prej nasprotno.
Klub zdravljenih alkoholikov Brežice ljudem, katerih življenje je prizadeto zaradi škodljive rabe alkohola, nudi možnost za osebnostno napredovanje, na višjo stopnjo osebnostne zrelosti ter dopolnjuje strokovno delo in javno organizacijo za uspešno zdravljenje oseb odvisnih od alkohola in njihovih družinskih članov. Klub deluje v občini Brežice od svoje ustanovitve, oktobra 2010. Nastal je na pobudo zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev, ki so, kljub takratnem družbenem nerazumevanju za njihove potrebe, vztrajali, da si želijo »S trezno glavo naprej!«

Klub ZA tvorijo člani, ki enakovredno zastopajo interese kluba in si medsebojno pomagajo pri skrbi za lastno zdravje in prevzemanju odgovornosti za lastna ravnanja. Določajo osebne cilje ter aktivno sodelujejo pri določanju ciljev skupine in v drugih dejavnostih društva.