Prepoznaj alkoholizem

Vsak alkoholik je bil včasih zdrav človek, ki je postopoma zabredel v bolezen zaradi ponavljanja pitja alkohola. Za razvoj alkoholizma ni treba, da človek pije vsak dan. Tudi občasni pivci lahko postanejo alkoholiki.

Zasvojenost z alkoholom ali sindrom odvisnosti od alkohola postavimo na podlagi šestih meril:

  • vztrajanje v pitju kljub škodljivim posledicam
  • težave pri obvladovanju pitja
  • močna želja po pitju alkohola
  • zanemarjanje obveznosti in drugih življenjskih aktivnosti na račun pitja alkohola
  • zvečana toleranca (to pomeni, da je potrebna vse večja količina alkohola za enak učinek; po domače, da »ga veliko nese«)
    motnje oz. težave ob prenehanju pitja (abstinenčna kriza).

Če človek izpolni vsaj tri od teh meril, je diagnoza alkoholizem zanesljiva, če pa izpolni manj kot tri od naštetih meril, gre najmanj za škodljivo pitje, ki zlahka preide v alkoholizem.

Pri alkoholizmu je potrebno poiskati strokovno pomoč

Če gre za resno škodo zaradi pitja ali za druge znake alkoholizma, je potrebno zdravljenje, le redki si lahko pomagajo sami. Prenehanje pitja je le prvi korak na poti k rešitvi, to še ni zdravljenje.

Odločitev za zdravljenje je za alkoholika težka. Do nje običajno pride ob izjemno hudi stiski. Najbolj učinkovita je trdna odločitev domačih, da ga bodo zapustili, če se ne bo odločil za zdravljenje. Včasih je za ta prvi korak lahko dovolj tudi trdna odločitev nadrejenega v službi, da bo izgubil zaposlitev, če se ne bo zdravil.

Nekaterim alkoholikom je spodbuda za začetek zdravljenja resna bolezen. Včasih je lahko ustrezna beseda prijatelja ali dobrega sodelavca tisti spodbuda, da se alkoholik odloči za rešitev. Najslabše je, če vsi zatiskajo oči in nihče nič ne ukrene. Alkoholik se sam skoraj ne more odločiti, če ni na nek način prisiljen v zdravljenje.

Vključi se

Začetniška skupina

V začetniško skupino se lahko vključijo vsi, ki so zaključili bolnišnično ali ambulantno zdravljenje ter tisti, ki so se odločili za treznost. Abstinenca je pogoj za vključitev v skupino. Vključeni so spodbujeni k spremembi življenjskega sloga, osebnostni rasti in delu na sebi s ciljem preprečevanja ponovitve odvisnosti. Program nudi čustveno in strokovno oporo vsem, ki so vanj vključeni.

Prijateljska skupina

V prijateljsko skupino so vključeni dolgoletni abstinenti in njihovi družinski člani, med katerimi so že ustvarjene tesne prijateljske vezi. Ti uporabniki so zelo pomembni za nove člane kluba, so »vzorniki« novim članom, ki preko njih (na vzoru) vidijo, ne samo, da je nadaljnja abstinenca možna, temveč, da je možna tudi nadaljnja osebnostna rast.

Skupina za svojce

Skupina je namenjena ljudem, katerih življenje je prizadeto zaradi pitja nekoga drugega, njim bližnjega. V tej skupini lahko srečate druge, ki imajo enake probleme; spoznate alkoholizem kot bolezen; nadomestite obup z upanjem; zgradite zaupanje vase.

Za termin vključitve v skupino, primerno za vas, nas pokličite ali pišite na elektronski naslov.