Teden vseživljenjskega učenja 2019 že štiriindvajseto leto zapored združuje generacije, budi vedoželjnost, omogoča izmenjavo znanj, ustvarjalnost in priložnost za vseživljenjsko učenje. Povezali smo se s Knjižnico Brežice in v četrtek, 16. maja 2019, za širšo javnost pripravili predavanje o družini.

Prisluhnili smo mag. Martinu Liscu, psihoterapevtu logoterapevtu, mediatorju in predavatelju. Nadalje še ustanovitelju in direktorju Inštituta Stopinje ter strokovnemu vodji izobraževalnih programov omenjenega inštituta. V preteklosti je ustanovil in kot direktor vodil projekt Skala, ki še danes velja za pionirski projekt uličnega dela v Sloveniji. Bil je tudi soustanovitelj in direktor Inštituta za mediacijo Concordia, ki je med prvimi v Sloveniji ponudila kakovostna izobraževanja za družinske, šolske in gospodarske mediatorje. Izkušnje v gospodarstvu si je nabiral kot direktor slovenske izpostave Mohorjeve družbe Celovec, vseskozi pa del svojega časa posveča tudi prostovoljnemu delu. Med drugim trenutno v Zavodu za prestajanje kazni zapora na Igu, za kar je v minulem mesecu prejel pohvalo Ministrstva za pravosodje RS.

Z gostujočim predavanjem smo opozorili tako na lepe in pozitivne strani družinske skupnosti kot tudi tiste boleče. Predavatelj je spregovoril o vprašanjih brez odgovora, moči družinskih in družbenih stereotipov, otrocih v labirintu družinskega nasilja in tem, da slednje razčlovečuje. Številnim podtemam je v nadaljevanju dodal še tri zaveze zakona in družine, tj. načrtna gradnja odnosa, kriterij prednosti ter preraščanje v pristno ljubezen. Uradni del druženja smo sklenili z besedami, da je v začetku bilo zaupanje. Naj bo slednjega – zdravega – mnogo tudi v prihodnje.